Protected: Test IBM 000-100 Tips & Tricks

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted on November 6, 2009 at 1:31 pm by admin · Permalink · Enter your password to view comments.
In: AIX

PowerVM : Virtual network management & Virtual I/O Server : security, maintenance & LPM

Virtual network management

Virtual I/O Server security

Virtual I/O Server maintenance


Dynamic operations

PowerVM Live Partition Mobility

Posted on July 28, 2009 at 12:22 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja

PowerVM : Introduction & virtual storage managment

Introduction & virtual storage managment

Posted on July 4, 2009 at 11:23 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja

gentoo + nagios + …

Instalacja  :

Nie stosujemy żadnych udziwnień. Prosto z gentoo.org.  Emerge powinien poradzić sobie z zainstalowaniem zależności, konfiguracją apacha, logami. Doprowadzamy do stanu, kiedy pojawi się http://localhost/nagios. Dodajemy też użytkownika apache do grupy nagios (ważne później przy nadawaniu uprawnień)

NagioSQL:

Jest graficznym interfejsem do zarządzania konfiguracją. Są wady i zalety tego rozwiązania. Nie każdy lubi klikać, wymiatacze zrobią to samo za pomocą vi trzy razy szybciej. Jednak gdy sami nie zajmujemy się całą infrastrukturą, każda zmiana nie musi wymagać naszej interwencji, gdy konfiguracja się rozrasta chyba łatwiej nad nią zapanować. Interfejs jest intuicyjny i dopracowany a co najważniejsze ciągle rozwijany.

Czas na podpięcia do nagiosa…

Chyba gotowe, możemy teraz sprawdzić czy wszysko działa, zapisać puste konfiguracje, itp…

CDN...
Posted on June 28, 2009 at 4:10 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: nagios

#ksh dla śmiertelników

Scenariusz : dostajemy się do konsoli, widzimy tylko #… gdzie jest bash? nie działa Tab, nie uzupełniają się komendy, strzałki nie przywołują ostatniego polecenia? O zainstalowaniu basha nikt nie pomyślał?

Krótki przegląd przydatnych rad.

Standardowo a AIXie mamy zainstalowaną ksh w wersji archaicznej oraz ksh93 która oferuje np. autouzupełnianie w całym $PATH, więc warto przesiąść się na nowszą wersję : ksh93 (jest jeszcze kwestia kompatybilności wstecz : ibm osobiście nie spotkałem się z problemami)

 1. Ustawiamy ~/.profile
  set -o vi
  1. PS1=`whoami`@`hostname -s`':$PWD>   '
  2. TMOUT=0
  3. export PS1 TMOUT
 2. Jesteśmy teraz w trybie vi i mamy namiastkę tego co oferuje bash. Mamy tryb komend i tryb edycji. Kilka przydatnych i używanych przeze mnie :
 • ESC + \ – autouzupełnianie (w ksh93 w całym $PATH)
 • ESC + * – lista wszystkich plików pasujących do wzorca w jednej lini
 • ESC +\str – wyszukuje w historii wzorzec str
 • ESC + [k|j] – poruszanie się po historii
 • ESC + [0|$] – początek, koniec lini
 • ESC + i – insert mode
 • ESC + [I|A] – tryb edycji na początku, końcu lini
 • ESC + x – usunięcie znaku pod kursorem
 • ESC + p – zastąpienie znaku pod kursorem
 • ESC + [l|h] – poruszanie się w prawo,lewo
 • ESC + [e|b] – na koniec słowa, początek
Posted on May 24, 2009 at 10:44 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, skrypty

PowerHA for AIX Cookbook

Teoria The High Availability Cluster Multi-Processing for AIX

Planning and design


Installation and configuration

Posted on April 2, 2009 at 11:28 am by admin · Permalink · Comments Closed
In: AIX

PowerVM Virtualization on IBM System p

Teoria

Przykład

vios_conf

Instalacja klientów

Bardziej zaawansowane konfiguracje

 1. Tworzymy 2 partycję VIO_Server1 & VIO_Server2, z 1 physical Ethernet adapter i
  1 physical storage adapter
 2. instalacja VIOS
 3. Konfigurujemy 2 wirtualne ethernety dla każdego VIO : Pierwszy w VLAN1(wyjscie na zewnątrz) drugi VLAN99 (heartbeat traffic między SEAs)
  scenariusz1_conf
 4. tworzymy LVM mirroring dla dysków
 5. # mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1 -attr ha_mode=auto ctl_chan=ent3 netaddr=9.3.4.1 largesend=1
  1. $ chdev -dev ent4 -attr ha_mode=auto ctl_chan=ent3 – włączenie SEA failover dla działającego SEA
 6. #lsdev -dev ent4 -attr – sprawdzamy
  ctl_chan ent3
  ha_mode auto
  largesend 1
  netaddr 9.3.4.1
  pvid_adapter ent2
  real_adapter ent0
  virt_adapters ent2
 7. Konfigurujemy adresację na en4
 8. Instalujemy system na klientach, ethernet w VLAN1
 9. Testowanie
  1. Uruchamiamy ping z zewnętrznej sieci, logujemy się za pomocą ssh
  2. #entstat -all ent4 | grep Active
  3. #chdev -dev ent4 -attr ha_mode=standby – przejście w tryb nieaktywny
  4. entstat -all ent4 | grep Active  – powinno pojawić się False
  5. w errlogu : BECOME BACKUP
  6. na drugim VIOS : BECOME PRIMARY
  7. #chdev -dev ent4 -attr ha_mode=auto
  8. powinno wrócić do normy
 1. scenariusz2Tworzymy partycję i instalujemy VIOS
 2. Virtual I/O _____Server Virtual I/O _____Server slot VLAN
  VIO_Server1 _________10 _____________1
  VIO_Server2 _________10 _____________2
 3. #mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 1 – na VIO_Server1
 4. #mkvdev -sea ent0 -vadapter ent2 -default ent2 -defaultid 2 – na VIO_Server2
 5. Tworzymy partycję klientów
 6. smitty etherchannel – intulicyjnie 😉
 7. testowanie
  1. na VIO_Server1 : # entstat -d ent2 | grep Active
  2. odłanczamy kabel sieciowy od adaptera podłączonego do VIO_Server1
  3. w errlog ; ECH_PING_FAIL_PRMRY
  4. entstat -d ent2 | grep Active
   Active channel: backup adapter
  5. po ponownym włożeniu kabelka system nie wróci sam do pierwotnej konfiguracji, musimy to wymusić : #/usr/lib/methods/ethchan_config -f ent2
  6. w errlog : ent2 ETHERCHANNEL RECOVERY
 1. Instalacja VIO_Server1 & VIO_Server2
 2. #lsdev -type adapter – lokalizujemy kontroler fc
 3. #chdev -dev fscsi0 -attr fc_err_recov=fast_fail dyntrk=yes -perm
  1. fc_err_recov – natychmiastowa reakcja
  2. dyntrank – AIX tolerate cabling changes
 4. #lsdev -dev fscsi0 -attr
 5. restart VIO_Serwerów
 6. Konfigurujemy klientów
 7. scenariusz3_confDodajemy po virtual Ethernet (lub 2 jesli chcemy wykorzystać NIB)
 8. na VIO_Serwerach : fget_config / lsdev -dev hdiskn -vpd aby sprawdzić mapowanie dysków na macierzy (powinny być identyczne na obu VIO)
 9. #chdev -dev hdisk2 -attr reserve_policy=no_reserve – usuwamy rezerwację dysku
 10. #chdev -dev hdisk3 -attr reserve_policy=no_reserve
 11. #lsdev -dev hdisk2 -attr
 12. #lsmap -all
 13. #mkvdev -vdev hdisk2 -vadapter vhost0 -dev app_server – mapujemy dyski do klientów
 14. #mkvdev -vdev hdisk3 -vadapter vhost1 -dev db_server
 15. instalujemy klientów
 16. #lspv
 17. #lsdev -Cc disk
 18. #lspath – sprawdzamy ścieżki dostępu do wirtualnego urządzenia
 19. #chdev -l hdisk0 -a hcheck_interval=20 -P – sprawdzamy stan w określonym interwale
 20. #lsattr -El hdisk0
  hcheck_interval 20
 21. #chdev -l vscsi0 -a vscsi_path_to=30 -P – virtual SCSI client adapter path timeout feature
 22. #lscfg -vl vscsi0 – sprawdzamy który kontroler jest podpięty do którego VIO_Serwera
 23. #lscfg -vl vscsi1
 24. #chpath -l hdisk0 -p vscsi0 -a priority=2
 25. #lspath -AHE -l hdisk0 -p vscsi0 – ustawiamy priorytety
 26. #lspath -AHE -l hdisk0 -p vscsi1
 27. zmiany wymagają restartu jeśli operowaliśmy na partycjach w rootvg
 28. Testowanie:
  1. logujemy się na kliencie
  2. #lspath
   # lspath
   Enabled hdisk0 vscsi0
   Enabled hdisk0 vscsi1
  3. wyłączamy  VIO_Serwer2
  4. w errlog : PATH HAS FAILED
  5. # lspath
   Enabled hdisk0 vscsi0
   Failed hdisk0 vscsi1
  6. aby powrócić : chpath -s enabled -l hdisk -p vscsi0

TODO!

Posted on March 29, 2009 at 4:45 pm by admin · Permalink · 2 Comments
In: AIX, wirtualizacja

Magisterka – plan

Wirtualizacja w systemach IBM Power System & Mainframe

 1. Wstęp
 2. Zalety wirtualizacji
 3. Architektura procesorów POWER6 & z10
 4. Hypervizor
 5. PowerVM
  1. Logical partitions and processor capacity
  2. Simultaneous multithreading
  3. Live Partition Mobility
 6. Wirtualuzacja I/O & ethernetu
  1. Virtual I/O
  2. Virtual Ethernet
   1. dedicated
   2. wirtualny
   3. IVM
 7. Systemy operacyjne wspierające PowerVM
  1. Mainframe
   1. z/OS
   2. z/Linux
  2. Power Sytems
   1. AIX
   2. i5/OS
   3. Linux RedHat & SuSe
 8. Testy[?]
  1. szybkość operacji
  2. wydajność I/O
 9. Zagadnienia HA
Posted on March 29, 2009 at 2:48 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: wirtualizacja

Protected: Test 223 Tips & Tricks

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Posted on March 8, 2009 at 2:58 am by admin · Permalink · Enter your password to view comments.
In: AIX

Uruchamianie aplikacji przy starcie

Mamy dwie opcje:

 1. Tworzymy linuksopodobne pliki /etc/rc.local
  • #mkitab -i cron “rclocal:2:wait:/etc/rc.local >/dev/console 2>&1”
  • #touch /etc/rc.local
  • #chmod 700 /etc/rc.local
  • opcja -i mówi po jakim wpisie w pliku /etc/inittab ma zostać dodany nasz wpis, u mnie cron
 2. Bezpośrednio w /etc/inittab
  • [nazwa]:2:wait:[scieżka + opcje]
Posted on March 4, 2009 at 1:52 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX