Section 3 – Boot Process

Proces bootowaniaboot


 1. Power On Self Test (POST)
  • diagnostyka sprzętu
 2. System Read Only Storage (ROS)
  • załadowanie bootstrap code (infomracje niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego)
 3. Software ROS ( bootstrap)
  • tworzenie RAMFS (file system w pamięci)
 4. Boot Logical Volume (BVL)
  • kernel
  • bootinfo, cfgmgr
  • tymczasowe ODM
  • rc.boot
  • 0299 – przekazanie kontroli do kernela
 5. rc.boot 1.
  boot1

  • wywoływanie przez RAMFS (err: co6)
  • restbase – skopiowanie tymczasowego ODM z BVL do RAMFS (ok ; 510/ err : 548)
  • cfgmgr -f czyta Config_Rules class z ODM informacje o urządzeniach niezbędnych do aktywowanie rootvg (dyski, elemrnty płyty głównej…)
  • bootinfo -b – odczytanie informacji o ostatnim urządzeniu z kótrgo bootowano system (ok : 511)
 6. rc.boot 2
  boot2boot21

  • ipl_varyon rootvg (specjalna wersja varyon; ok : 517; err : 552, 554, or 556)
  • fsck -f /dev/hd4 (sprawdzenie ostatniego zamknięcie systemu; ok :  555)
  • mount /dev/hd4 /mnt (err : 557)
  • fsck -f /usr (err 518)
  • fsck -f /var
  • copycore – sprawdzanie czy był dump, jeśli tak kopiujemy z /dev/hd6 -> /var/adm/ras (po wszystkim odmontowuje /var)
  • aktywacja paging space /dev/hd6
  • mergedev – skopiowanie struktury /dev
  • inicjacja bazy danych ODM (synchronizacja hd4 -> hd5)
  • zamontowanie /, /usr, /var
  • bez aktywnej konsoli, logi ->  alog
 7. rc.boot 3
  boot3

  • init i przetwarzanie /etc/inittab (jeśli nie ma uruchamia się w trybie maintance)
   • poszukiwanie initdefault (jeśli nie ma, zapyta na konsoli)
   • co 60 sekund jest odczytywany i przetwarzany
  • montowanie /tmp
  • syncvg rootvg (ok : 553)
  • cfgmgr
   • normal mode – p2
   • service mode – p3
   • konfiguracja wszystkich urządzeń
  • cfgcon – konfiguracja konsoli
   • poprzenie logi w /var/adm/ras/conslog
   • c31 Console not yet configured. Provides instructions to select console.
   • c32: Console is an LFT terminal
   • c33: Console is a TTY.
   • c34: Console is a file on the disk.
  • savebash – synchronizacja ODM z BLV z /
  • syncd, errdemon
  • wyłączenie informacji LED
  • usunięcie /etc/nologin
  • informacje z  CuDv o nieprawidłowych urządzeniach
  • System initialization completed

/etc/inittab

bootlist

Run levels

pliki rc.*

Posted on February 20, 2009 at 2:04 pm by admin · Permalink
In: AIX

Leave a Reply