Archive for July, 2009

PowerVM : Virtual network management & Virtual I/O Server : security, maintenance & LPM

Virtual network management zmiana IP lub VLANu SEA do czego wykożystany jest ten adres : RSC (Resource Monitoring and Control) logowanie do VIO istalacje z poziomu NIM (installios) przezroczysty dla klientów VIO, może zostać zmieniony niezauważalnie dla klientów $mktcpip -hostname VIO_Server2 -inetaddr 9.3.5.109 -interface en5 $chtcpip -interface en5 -inetaddr 9.3.5.109 $rmtcpip […] VLAN możemy dodawać […]

Posted on July 28, 2009 at 12:22 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja

PowerVM : Introduction & virtual storage managment

Introduction & virtual storage managment PowerVM Editions PowerVM Express Edition tylko serwery 520 & 550 IVM (biedniejsza wersja HMC, wbudowana) do 3 partycji (2*LPAR systemowy + VIO) PowerVM Standard Edition do 255 LPARów zarządzanie przez HMC lub IVM PowerVM Enterprise Edition PowerVM Standard Edition + PowerVM Live Partition Mobility (POWER6,  przenoszenie w locie partycji na […]

Posted on July 4, 2009 at 11:23 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja