Archive for May, 2009

#ksh dla śmiertelników

Scenariusz : dostajemy się do konsoli, widzimy tylko #… gdzie jest bash? nie działa Tab, nie uzupełniają się komendy, strzałki nie przywołują ostatniego polecenia? O zainstalowaniu basha nikt nie pomyślał? Krótki przegląd przydatnych rad. Standardowo a AIXie mamy zainstalowaną ksh w wersji archaicznej oraz ksh93 która oferuje np. autouzupełnianie w całym $PATH, więc warto przesiąść […]

Posted on May 24, 2009 at 10:44 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, skrypty