Archive for March, 2009

PowerVM Virtualization on IBM System p

Teoria TODO! Przykład Definiujemy partycję dla VIOS z poziomu HMC typ VIO Server Shared processor Uncapped weight : 190 (dla większego priorytetu) procesor Minimum = 0.1 Desiered = 0.3 Maximum = 1 Virtual processors = 1 Pamięć Minimum=512M Desiered=1G Maximum=2G I/O Fiber channel adapter do połączenia z SAN Ethernet adapter Shared Ethernet brigowany do zewnętrznej […]

Posted on March 29, 2009 at 4:45 pm by admin · Permalink · 2 Comments
In: AIX, wirtualizacja

Magisterka – plan

Wirtualizacja w systemach IBM Power System & Mainframe Wstęp Zalety wirtualizacji Architektura procesorów POWER6 & z10 Hypervizor PowerVM Logical partitions and processor capacity Simultaneous multithreading Live Partition Mobility Wirtualuzacja I/O & ethernetu Virtual I/O Virtual Ethernet dedicated wirtualny IVM Systemy operacyjne wspierające PowerVM Mainframe z/OS z/Linux Power Sytems AIX i5/OS Linux RedHat & SuSe Testy[?] […]

Posted on March 29, 2009 at 2:48 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: wirtualizacja

Protected: Test 223 Tips & Tricks

There is no excerpt because this is a protected post.

Posted on March 8, 2009 at 2:58 am by admin · Permalink · Enter your password to view comments.
In: AIX

Uruchamianie aplikacji przy starcie

Mamy dwie opcje: Tworzymy linuksopodobne pliki /etc/rc.local #mkitab -i cron “rclocal:2:wait:/etc/rc.local >/dev/console 2>&1” #touch /etc/rc.local #chmod 700 /etc/rc.local opcja -i mówi po jakim wpisie w pliku /etc/inittab ma zostać dodany nasz wpis, u mnie cron Bezpośrednio w /etc/inittab [nazwa]:2:wait:[scieżka + opcje]

Posted on March 4, 2009 at 1:52 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

Kilka przykładów składni ksh

#!/bin/ksh   print -n  "Imie :"; read imie; print  "Jestes $imie"   #Łamanie wierszy cat /etc/passwd | \ grep root   #Argumenty if [[ $# -eq 0 ]];   then    print "Error"    exit fi   var=1  for arg;do    print "$var :  $arg "    (( var+=1 )) done   until [[ $# […]

Posted on March 2, 2009 at 3:41 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, skrypty