Archive for February, 2009

sshmenu

Prosty skrypt ułatwiający użycie konsolowego ssh. #! /usr/bin/perl use Switch; $cnt=-1; @def = (\@host, \@ip, \@usr, \@port); @def = ( ["hostname","192.168.0.5","root","22"], ["hostname2","172.16.0.1","root","22"] #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], );   foreach (@def) { $reff = $_; $cnt+=1; print $cnt.". ".$reff–>[0]."\n"; }   print ":"; $ch=<>; $ref = $def[$ch]; $cmd = "ssh $ref->[2]".'@'."$ref->[1] -p $ref->[3]"; […]

Posted on February 22, 2009 at 4:19 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: skrypty

Section 1 – Planning

Planujemy.. Hardware Hardware Management Console (HMC) przykładowa konfiguracja software Power4, Power5 itd… 64b, 32b HA single points of failure (SPOF) redundantność HMC Redundant Service Processor (SP) System Power Control Network (SPCN) cables magiczne kablki połączone w pętli I/O connectors Central Electronics Complex (CEC) i  I/O drawers or I/O łączymy 2 kabelkami Power supplies zasilacze redundantne, […]

Posted on February 21, 2009 at 11:02 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

Section 3 – Boot Process

Proces bootowania Power On Self Test (POST) diagnostyka sprzętu System Read Only Storage (ROS) załadowanie bootstrap code (infomracje niezbędne do uruchomienia systemu operacyjnego) Software ROS ( bootstrap) tworzenie RAMFS (file system w pamięci) Boot Logical Volume (BVL) kernel bootinfo, cfgmgr tymczasowe ODM rc.boot 0299 – przekazanie kontroli do kernela rc.boot 1. wywoływanie przez RAMFS (err: […]

Posted on February 20, 2009 at 2:04 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

Section 9 – Daily Management

Administracja kontami użytkowników rodzaje grup User group System administrator groups System-defined groups (np staff) domyśle wartości przy tworzeniu użytkowników : /usr/lib/security/mkuser.default polecenia : mkuser  – tworzy nowego użytkownika passwd – zmiana/ustawenie hasła dla użytkownika chuser – zmienia parametry użytkownika lsuser – atrybuty użytkownika rmuser – usuwa konto chsec – edycja plików związanych z bezpieczeństwem (format […]

Posted on February 11, 2009 at 7:05 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

Section 7 – Problem Determination and Resolution

Problemy z siecią ping # ping -c 5 server2 # ping -R server2  – dołącza info o  routingu arp arp -a | grep 9.3.5.19 ifconfig # ifconfig en2 # ifconfig -a -d – tylko down # ifconfig en1 up # ifconfig en1 netmask 255.255.255.252 up traceroute # traceroute 9.8.0.8 netstat Problemy ze sprzętem # errpt […]

Posted on February 9, 2009 at 7:07 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

Section 6 – Monitoring and Tuning

Narzędzia do monitoringu i tuningu quota rodzaje soft limits (czasowe) hard limits (nieprzekraczalne) edquota quotacheck quotaon/quotaoff -a włącza quote na wszystkich fs z /etc/filesystems, u – user; g – group; -v nie zakładać dla /tmp Procedura # chfs -a “quota = userquota” /home # chfs -a “quota = userquota,groupquota” /home – zmiany w /etc/filesystems # […]

Posted on February 7, 2009 at 3:35 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX

CCNA – Routing Protocols and Concepts

Podstawowa konfiguracja routera : #show version – informacje o IOS, sprzęcie #hostname R1 – nadanie nazwy #enable secret class (config)#enable secret class – hasło chroniące tryb EXEC hasła dostępu do telnetu & konsoli R1(config)#line console 0 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#logging synchronous R1(config-line)#exit R1(config)#line vty 0 4 R1(config-line)#password cisco R1(config-line)#login R1(config-line)#exit Powitanie : R1(config)#banner motd # […]

Posted on February 2, 2009 at 9:01 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: cisco