Archive for the ‘wirtualizacja’ Category

Migration physical disk to virtualbox…

As easy as :   root@golonka:~# dd if=/dev/sdb1 of=/usr/pasztet root@golonka:/usr# VBoxManage convertfromraw /usr/pasztet /home/pasztet.vdi Converting from raw image file=”/usr/pasztet” to file=”/home/pasztet.vdi”… Creating dynamic image with size 4046805504 bytes (3860MB)… VBoxManage clonehd VBoxManage showhdinfo VBoxManage modifyhd <name> -resize <MB>

Posted on September 11, 2011 at 3:35 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: wirtualizacja

PowerVM : Virtual network management & Virtual I/O Server : security, maintenance & LPM

Virtual network management zmiana IP lub VLANu SEA do czego wykożystany jest ten adres : RSC (Resource Monitoring and Control) logowanie do VIO istalacje z poziomu NIM (installios) przezroczysty dla klientów VIO, może zostać zmieniony niezauważalnie dla klientów $mktcpip -hostname VIO_Server2 -inetaddr 9.3.5.109 -interface en5 $chtcpip -interface en5 -inetaddr 9.3.5.109 $rmtcpip […] VLAN możemy dodawać […]

Posted on July 28, 2009 at 12:22 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja

PowerVM : Introduction & virtual storage managment

Introduction & virtual storage managment PowerVM Editions PowerVM Express Edition tylko serwery 520 & 550 IVM (biedniejsza wersja HMC, wbudowana) do 3 partycji (2*LPAR systemowy + VIO) PowerVM Standard Edition do 255 LPARów zarządzanie przez HMC lub IVM PowerVM Enterprise Edition PowerVM Standard Edition + PowerVM Live Partition Mobility (POWER6,  przenoszenie w locie partycji na […]

Posted on July 4, 2009 at 11:23 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, wirtualizacja

PowerVM Virtualization on IBM System p

Teoria TODO! Przykład Definiujemy partycję dla VIOS z poziomu HMC typ VIO Server Shared processor Uncapped weight : 190 (dla większego priorytetu) procesor Minimum = 0.1 Desiered = 0.3 Maximum = 1 Virtual processors = 1 Pamięć Minimum=512M Desiered=1G Maximum=2G I/O Fiber channel adapter do połączenia z SAN Ethernet adapter Shared Ethernet brigowany do zewnętrznej […]

Posted on March 29, 2009 at 4:45 pm by admin · Permalink · 2 Comments
In: AIX, wirtualizacja

Magisterka – plan

Wirtualizacja w systemach IBM Power System & Mainframe Wstęp Zalety wirtualizacji Architektura procesorów POWER6 & z10 Hypervizor PowerVM Logical partitions and processor capacity Simultaneous multithreading Live Partition Mobility Wirtualuzacja I/O & ethernetu Virtual I/O Virtual Ethernet dedicated wirtualny IVM Systemy operacyjne wspierające PowerVM Mainframe z/OS z/Linux Power Sytems AIX i5/OS Linux RedHat & SuSe Testy[?] […]

Posted on March 29, 2009 at 2:48 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: wirtualizacja

IBM Forum it 2008

Kilka najbardziej interesujących prezentacji z październikowej konferencji IBM Forum it 2008. ITForum_pazdziernik2008_Live_partition_mobility.pdf Srodowisko_wirtualne_bezpieczne_jak_fizyczne_maszyny.pdf

Posted on November 14, 2008 at 7:28 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: wirtualizacja