Archive for the ‘skrypty’ Category

#ksh dla śmiertelników

Scenariusz : dostajemy się do konsoli, widzimy tylko #… gdzie jest bash? nie działa Tab, nie uzupełniają się komendy, strzałki nie przywołują ostatniego polecenia? O zainstalowaniu basha nikt nie pomyślał? Krótki przegląd przydatnych rad. Standardowo a AIXie mamy zainstalowaną ksh w wersji archaicznej oraz ksh93 która oferuje np. autouzupełnianie w całym $PATH, więc warto przesiąść […]

Posted on May 24, 2009 at 10:44 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, skrypty

Kilka przykładów składni ksh

#!/bin/ksh   print -n  "Imie :"; read imie; print  "Jestes $imie"   #Łamanie wierszy cat /etc/passwd | \ grep root   #Argumenty if [[ $# -eq 0 ]];   then    print "Error"    exit fi   var=1  for arg;do    print "$var :  $arg "    (( var+=1 )) done   until [[ $# […]

Posted on March 2, 2009 at 3:41 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: AIX, skrypty

sshmenu

Prosty skrypt ułatwiający użycie konsolowego ssh. #! /usr/bin/perl use Switch; $cnt=-1; @def = (\@host, \@ip, \@usr, \@port); @def = ( ["hostname","192.168.0.5","root","22"], ["hostname2","172.16.0.1","root","22"] #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], #[""""""""22"], );   foreach (@def) { $reff = $_; $cnt+=1; print $cnt.". ".$reff–>[0]."\n"; }   print ":"; $ch=<>; $ref = $def[$ch]; $cmd = "ssh $ref->[2]".'@'."$ref->[1] -p $ref->[3]"; […]

Posted on February 22, 2009 at 4:19 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: skrypty