Archive for the ‘system i’ Category

Podstawowe komendy i5/OS

Lista komend pogrupowana wg odpowiednich kryteriów: F4 w głównym menu, w linie komend lub np. DSP* DSPLIB [nazwa biblioteki] – wyświetla zawartość bibloteki DSPLOG – wyświetla log systemowy WRKOUTQ – operacje na kolejkach wyjściowych DSPOBJD – wyświetla opis obiektu biblioteka – jednostka organizacyjna dla obiektów CRTLIB – tworzy bibloteke DSPLIBL – wyświetla listę bibliote EDTLIBL […]

Posted on November 20, 2008 at 2:12 pm by admin · Permalink · Leave a comment
In: system i

System i wstęp

OS na System i i5/OS Linux AIX v5 Windows (na dedykowanym procesorze x86) Zintegrowana baza danych Obiektowa struktura (wszystko jest obiektem) Charakterystyka procesorów POWER: wirtualizacja do 10 partycji na procesor Automatyczne i dynamiczne rozłożenie zasobów między partycje CMP (Chip-level multiprocessing) TLP (Thread-Level Parallelism) procesor RISCowy Wirtualizacja: Virtual I/O Virtual Ethernet Dynamic LPAR Capacity on Demand […]

Posted on November 20, 2008 at 11:42 am by admin · Permalink · Leave a comment
In: system i